Uživatel

Ikona aplikace uživatel
  • Nastavení kontaktních údajů
  • Nastavení ORCIDu, preferovaného jazyka, hlavní organizační jednotky a dalších
  • Správa emailů a emailových skupin
  • Správa osob a funkcí
  • Správa oprávnění uživatelů